Tarieven

Voor een afspraak bij De Binnenkamer is een verwijzing van de huisarts niet noodzakelijk. Meestal is gehele of gedeeltelijke vergoeding mogelijk via je aanvullende verzekeringen of werkgever.Je hoeft geen aanspraak te maken op je eigen risico. De hulp die De Binnenkamer verleent is complementair. De Binnenkamer is lid van NIP en van Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), dit valt qua vergoeding onder ‘alternatieve geneeswijzen’. De meeste zorgverzekeraars (bijvoorbeeld VGZ en Menzis) vergoeden alleen psychologische begeleiding, geen coaching of training.

 

Kom je er niet uit? Ik kan het me voorstellen. Neem dan even contact op met je zorgverzekeraar of met mij! Kennismaken is gratis en vrijblijvend. Zo’n kort consult duurt ongeveer 15 minuten.

     


 

Sessie Tarief Gesprekstijd
Individueel consult €   95,00 45 min
Individueel consult lang €  145,00 75 min
Relatietherapie €   95,00 (ex btw) 45 min
Relatietherapie lang €  145,00 (ex btw) 75 min
E-mail consult* €   50,00 nvt

LET OP: Mocht je een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, bel dan minimaal 24 uur van tevoren af: 06 820 008 76. Dit kan ook in het weekend en in de avond: spreek een boodschap in op de voicemail. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld moeten helaas worden gefactureerd.Tarieven gelden per 1 oktober 2023 voor nieuwe cliënten. De betalingsvoorwaarden zijn conform het NIP. Onderaan de pagina contact vind je alle wettelijk verplichte voorwaarden en reglementen betreffende privacy.